STORNO VSTUPENEK

Pokladna v Kulturním domě Crystal Česká Lípa bude přes letní prázdniny otevřena od 17. srpna 2020 od 15 hodin.

Online předprodej na www.cl-kultura.cz probíhá bez omezení.

Storno vstupenek na pokladně - od 17.8.2020 v pokladně KD Crystal

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termíny všech přesunutých představení. Vstupenky na přesunutá představení je možné vrátit v pokladně KD Crystal od 17. srpna 2020. Nejpozději do 30. 9. 2020 do 18 hodin. Peníze budou vráceny pouze na základě originální vstupenky.

 

Storno vstupenek on-line - bez omezení

V případě vrácení vstupenek zakoupených online je nutné stornovat bezhotovostně, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na info@cl-kultura.cz. Tato žádost musí obsahovat v příloze scan či fotografii vstupenek pořízených online (text včetně identifikačního čísla vstupenek musí být čitelný) a následující údaje:

- jméno a příjmení nakupujícího

- telefon a e-mail, ze kterého byla provedena transakce pro možnost ověření žádosti

- číslo účtu, na který má být vstupné vráceno

Dle technických možností společnosti Perfect System, která je dodavatelem online předprodeje, je nutné počítat s maximální 90 denní lhůtou na vyřízení.

Rezervace byly prodlouženy do 30. 9. 2020 do 18 hodin.

Aktuální informace jsou k dispozici na facebookovém profilu Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace nebo na webu www.cl-kultura.cz.

STORNO VSTUPENEK
Menu