PRONÁJEM PROSTOR PRO PODNIKÁNÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA prostřednictvím odboru příspěvkových organizací a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou od 1. 11. 2019 prostory k podnikání v objektu Kulturního domu Crystal v České Lípě. Více informací v příloze nebo na https://www.mucl.cz/assets/File.ashx?id_org=2138&id_dokumenty=35556

PRONÁJEM PROSTOR PRO PODNIKÁNÍ
Menu