INFO O STORNO VSTUPENEK

 

Pokladna v Kulturním domě Crystal Česká Lípa je otevřena každý všední den od 15 do 18 hodin.

Online předprodej na www.cl-kultura.cz probíhá bez omezení.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termíny všech přesunutých představení. Vstupenky na přesunutá představení je možné vrátit v pokladně KD Crystal. Peníze budou vráceny pouze na základě originální vstupenky.

Storno vstupenek on-line - bez omezení

V případě vrácení vstupenek zakoupených online je nutné stornovat bezhotovostně, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na info@cl-kultura.cz. Tato žádost musí obsahovat v příloze scan či fotografii vstupenek pořízených online (text včetně identifikačního čísla vstupenek musí být čitelný) a následující údaje:

- jméno a příjmení nakupujícího

- telefon a e-mail, ze kterého byla provedena transakce pro možnost ověření žádosti

- číslo účtu, na který má být vstupné vráceno

Dle technických možností společnosti Perfect System, která je dodavatelem online předprodeje, je nutné počítat s maximální 90 denní lhůtou na vyřízení.

Aktuální informace jsou k dispozici na facebookovém profilu Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace nebo na webu www.cl-kultura.cz.

INFO O STORNO VSTUPENEK
Menu